Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

149 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 740

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

23,8 jaar