Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

137 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 590

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

24,6 jaar