Languages

Zorgvastgoed

Frankrijk

Reële waarde van de portefeuille

403 miljoen EUR

Bezettingsgraad

97,4 %

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 4 000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

3,8 jaar