Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99,6 %

Reële waarde van de portefeuille

182 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 500

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11,7 jaar