Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99,5 %

Reële waarde van de portefeuille

182 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 480

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11,5 jaar