Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99,9 %

Reële waarde van de portefeuille

183 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 500

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11,5 jaar