Languages

Duurzaam ondernemen

Bestuur & beleid

Als belangrijke speler in de vastgoedsector, wenst Cofinimmo zich tegenover haar natuurlijke omgeving en de gemeenschappen waarbinnen ze actief is, als een verantwoorde onderneming met burgerzin te gedragen en de minimale of wettelijke verplichtingen te overtreffen.

Aangezien de verbetering van het leefmilieu van klanten en medewerkers, vermindering van de ecologische voetafdruk en bijstaan van de locale autoriteiten, enkel kan bereikt worden door ieders krachten, vaardigheden en ideeën te bundelen, hebben alle medewerkers van Cofinimmo ingestemd om hun inspanningen daarop te richten.

De Raad van bestuur en het Uitvoerend Comité ondersteunen de medewerkers bij het ontwikkelen van realistische projecten die waarschijnlijk een impact hebben.

Teneinde de verwezenlijking van haar duurzame ontwikkelingsbeleid te waarborgen, zette het Uitvoerend Comité in 2010 het ‘Sustainability Committee’op. Het is de taak van dit comité om continu alle elementen die kunnen bijdragen tot de verbetering van het duurzame ontwikkelingsbeleid te identificeren en te beoordelen.

Sustainable development commitee