Languages

Duurzaam ondernemen

MVO contactpersonen

Teneinde haar maatschappelijk en milieubeleid te implementeren, heeft Cofinimmo een ‘Sustainability Committee’opgezet. Het is de taak van dit comité om concrete maatregelen voor te stellen ter verbetering van de milieuprestaties van de vennootschap.

Voor meer informatie met betrekking tot ons duurzame ontwikkelingsbeleid:

Jean Van Buggenhout

Jean Van Buggenhout

Head of Property Services and CSR

+32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
Woluwedal 58 | 1200 Brussel | België

Hanna De Groote

Hanna De Groote

Environmental Manager

+32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
Woluwedal 58 | 1200 Brussel | België