Languages

Strategie

Materialiteitsmatrix

Dialoog met de stakeholders

Wij zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten en onderhouden in elke levensfase van een gebouw een regelmatige dialoog met onze stakeholders. In sommige gevallen zijn de relaties met onze stakeholders meervoudig: een bankier kan tegelijkertijd een verstrekker van kapitaal, een huurder of zelfs een omwonende van een van onze gebouwen zijn.

Onze materialiteitsmatrix werd voor het eerst opgesteld in 2014 volgens de GRI-richtlijnen. Ze wordt jaarlijks herzien en verfijnd op basis van een continue dialoog met de stakeholders.

Prioritaire thema’s

De materialiteitsmatrix weerspiegelt de manier waarop Cofinimmo en haar stakeholders uitdagingen waarnemen.

Wij hebben 9 prioritaire thema’s met betrekking tot milieu-, economische en sociale aspecten geïdentificeerd. Zij bevinden zich rechts boven de groene boog van de matrix.

Wij zullen deze prioriteiten aanpakken, rekening houdend met de toekomstige noden van de klanten en een voldoende mate van winstgevendheid om de beleggers te vergoeden.

Materiality matrix