Languages

Strategie

Materialiteitsmatrix

Dialoog met de stakeholders

De materialiteitsmatrix van Cofinimmo werd voor het eerst opgesteld in 2014 volgens de GRI-richtlijnen. Ze wordt jaarlijks herzien en verfijnd op basis van een continue dialoog met de stakeholders. Negen onderwerpen worden beschouwd als materieel voor Cofinimmo.

Prioritaire thema’s

De materialiteitsmatrix weerspiegelt de manier waarop Cofinimmo en haar stakeholders uitdagingen waarnemen.

Wij hebben 9 prioritaire thema’s met betrekking tot milieu-, economische en sociale aspecten geïdentificeerd. Wij zullen deze prioriteiten aanpakken, rekening houdend met de toekomstige noden van de klanten en een voldoende mate van winstgevendheid om de beleggers te vergoeden.

Materiality matrix