Languages

Strategie

Portefeuillebeheer

Verantwoorde portefeuille

Cofinimmo streeft naar de integratie van maatschappelijke en milieuaspecten in haar algemeen beleid. Naast de wettelijke verplichtingen levert zij ook bewust inspanningen om haar natuurlijke omgeving op proactieve wijze te verbeteren. Zij wenst meer bepaald haar ecologische voetafdruk te verlagen en verleent voorrang aan maatschappelijk verantwoorde projecten. Als belangrijke speler in de vastgoedmarkt, toont zij haar duurzaam ondernemerschap op elk niveau, via haar relaties met klanten, leveranciers en partners.

Duurzame ontwikkeling

Cofinimmo is erin geslaagd om, dankzij haar diversificatiebeleid, expertise in de verschillende segmenten van haar portefeuille uit te bouwen. Hierdoor kan de vennootschap haar gebouwen optimaal herpositioneren aan het einde van hun technische levenscyclus. Bij elke herbestemming en/of herontwikkeling verbeteren de energieprestatie en de comfortcriteria van een gebouw. De lange levenscyclus van gebouwen brengt Cofinimmo ertoe om, binnen de grenzen van economische rendabiliteit, zo duurzaam mogelijk te zijn.