Languages

Aandeelhoudersinformatie

Bevoorrechte aandelen

Terugkoop van de bevoorrechte aandelen

Op 25 april 2019 besliste de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten van de vennootschap, om een dochtervennootschap van Cofinimmo nv aan te stellen om de belofte tot verkoop uit te voeren met betrekking tot de bevoorrechte aandelen I (ISIN code BE0003811289) en II (ISIN code BE0003813301).

De terugkoopprijs van de bevoorrechte aandelen is volgens de statuten vastgelegd op de uitgifteprijs van de aandelen, zijnde 107,89 EUR voor de bevoorrechte aandelen I en 104,44 EUR voor de bevoorrechte aandelen II.

Om de terugkoop van de bevoorrechte aandelen aan de uitgifteprijs te voorkomen, kunnen houders de omwisseling van hun bevoorrechte aandelen in gewone aandelen (verhouding 1 voor 1) aanvragen tijdens de periode van één maand vanaf de verzenddatum van de bekendmaking van de oefening, zijnde 28.05.2019. Tenzij omgezet aan het einde van deze periode, zullen de niet-geconverteerde bevoorrechte aandelen automatisch worden teruggekocht door de dochtervennootschap van Cofinimmo nv, 45 dagen na de bekendmaking van de oefening, tegen de hierboven vermelde uitgifteprijs.

  • Brief aan de aandeelhouders 
  • Aanvraagformulier conversie
  • Conversieprocedure  

Belangrijkste kenmerken van de bevoorrechte aandelen

  • Prioritair recht op een jaarlijks vast bruto dividend van 6,37 EUR per aandeel, begrensd tot dit bedrag;
  • Prioritair recht in geval van liquidatie op een uitkering gelijk aan de uitgifteprijs, begrensd tot dit bedrag;
  • Mogelijkheid voor de houder om zijn bevoorrechte aandelen te converteren in gewone aandelen;
  • Optie voor een derde partij aangewezen door Cofinimmo om de nog niet geconverteerde bevoorrechte aandelen vanaf hun 15de verjaardag van uitgifte terug te kopen.

Kapitaalsamenstelling

2019 2018 2017 2016 2015
Aantal gewone aandelen 22 551 629 22 311 112 20 667 381 20 345 628 20 344 378
Aantal bevoorrechte aandelen 680 603 682 136 683 493 685 553 685 848
Totaal aantal aandelen 23 232 232 22 993 248 21 350 874 21 031 190 21 030 226

Verklaringen van aandelenconversies

2019 2018 2017 2016 2015
Eerste conversieperiode NVT
Tweede conversieperiode NVT
Derde conversieperiode
Vierde conversieperiode