Languages

Aandeelhoudersinformatie

Bevoorrechte aandelen

Belangrijkste kenmerken van de bevoorrechte aandelen

  • Prioritair recht op een jaarlijks vast bruto dividend van 6,37 EUR per aandeel, begrensd tot dit bedrag;
  • Prioritair recht in geval van liquidatie op een uitkering gelijk aan de uitgifteprijs, begrensd tot dit bedrag;
  • Mogelijkheid voor de houder om zijn bevoorrechte aandelen te converteren in gewone aandelen;
  • Optie voor een derde partij aangewezen door Cofinimmo om de nog niet geconverteerde bevoorrechte aandelen vanaf hun 15de verjaardag van uitgifte terug te kopen.

Kapitaalsamenstelling

2018 2017 2016 2015 2014
Aantal gewone aandelen 22 310 175 20 667 381 20 345 628 20 344 378 17 339 423
Aantal bevoorrechte aandelen 683 073 683 493 685 553 685 848 688 485
Totaal aantal aandelen 22 993 248 21 350 874 21 031 190 21 030 226 18 025 908

Conversie van de bevoorrechte aandelen

  • Conversieprocedure
  • Aanvraagformulier conversie

Bevoorrechte aandelen zijn converteerbaar in gewone aandelen. De omrekeningsratio is bepaald op één gewoon aandeel per bevoorrecht aandeel. De conversieperiodes lopen de laatste 10 dagen van elk kwartaal.

Verklaringen van aandelenconversies

2018 2017 2016 2015 2014
Eerste conversieperiode NVT
Tweede conversieperiode NVT
Derde conversieperiode  
Vierde conversieperiode