Languages

Aandeelhoudersinformatie

Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29.04.2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01.01.2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Cofinimmo bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader het Cofinimmo Stock Option Plan, zij sinds 01.01.2020 buiten beurs (OTC) Cofinimmo aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan het betrokken personeel.

Overzicht van de transacties sinds 01.01.2020 in het kader van het Stock Option Plan:

Transactiedatum Stock Option Plan Aantal aandelen Uitoefenprijs (EUR)
13.06.2020 2006 1000 129.27
11.06.2020 2006 100 129,27
11.06.2020 2007 475 143,66
11.06.2020 2008 100 122,92
11.06.2020 2010 250 93,45
11.06.2020 2016 475 108,44
05.06.2020 2006 1.350 129,27
06.03.2020 2015 200 95,03
02.03.2020 2015 200 95,03
02.03.2020 2016 200 108,44

Overzicht van de transacties sinds 01.01.2020 buiten het Stock Option Plan:

Transactiedatum en -tijdstip Aantal aandelen Gemiddelde koers (EUR) Minimum koers (EUR) Maximum koers (EUR) Totale prijs (EUR)
25.06.2020 - 9u49 en 9u54 1.257 123,66 123,40 123,80 155.441