Languages

Wie zijn wij?

Carrière

Medewerkers op 31.12.2020

Op 31.12.2020 stelde Cofinimmo 135personen tewerk, waaronder 59% vrouwen en 41% mannen.

Onze waarden

Cofinimmo heeft zichzelf altijd al in vraag gesteld om perfect te integreren in onze dynamische wereld. De essentiële waarden Connectivity, Accountability en Customer Experience werden gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de maatschappelijke ambities van de vennootschap. Reliability en Pioneer zijn de houdingen en gedragingen die met deze waarden verbonden zijn en die van elkeen van onze medewerkers verwacht worden. 

Our values

Ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Als belangrijke marktspeler in de vastgoedsector, wenst Cofinimmo zich tegenover haar fysieke omgeving en de gemeenschappen waarbinnen zij actief is als een verantwoordelijke onderneming met burgerzin te gedragen. Zij streeft ernaar de minimale of wettelijke verplichtingen te overtreffen.

Alle medewerkers van Cofinimmo engageren zich om de leef- en werkomgevingen te verbeteren, de ecologische voetprint te verminderen, duurzaam te bouwen en de ruimtebenutting te optimaliseren.

Onze prijzen

Het Investor in People (IiP) label legt de nadruk op de onontbeerlijke ontwikkeling van kennis. Het Human Resources departement werkt samen met het ‘line management’ en de medewerkers om een individueel ontplooiingsplan uit te werken. In 2018 heeft Cofinimmo het ‘Gold’ niveau van het IiP label bereikt.

Most innovative legal department Best Belgian Employer Investor in People Pension Ambassador Award

Onze toegevoegde waarden

Cofinimmo wenst diverse assen die essentieel zijn voor de motivatie en het engagement van haar werknemers verder te verbeteren: transparante en proactieve communicatie, evaluatie, feedback- en rewarding processen, individuele en teamcoaching, opleidingscultuur, evenwicht privé-beroepsleven, betrouwbaarheid.

Steven Aernoudt

Steven Aernoudt

Head of HR & Internal Communications

+ 32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
Woluwedal 58 | 1200 Brussel | België