Languages

Ons vastgoed

Zorgvastgoed

Portefeuille

Cofinimmo bezit een portefeuille van ongeveer 3,6 miljard EUR die over 9 landen is verspreid en die 261 gebouwen en ongeveer 25.200 bedden telt. Zij is daarmee een van de belangrijkste investeerder in zorgvastgoed op het Europese vasteland.

Kerncijfers

  • Aandeel in de globale portefeuille: 65%
  • Reële waarde van de portefeuille: 3,6 miljard EUR
  • Bezettingsgraad: bijna 100%
  • Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 16 jaar

Geografische uitsplitsing per land (in %)

De voornaamste voordelen van zorgvastgoed

  • Langetermijnhuurovereenkomsten met uitbaters: een vaste initiële looptijd van 27 jaar in België, 12 jaar in Frankrijk, 15 jaar in Nederland en 25 jaar in Duitsland;
  • De grote meerderheid van de huurovereenkomsten voorziet dat de onderhoudskosten, structurele kosten inbegrepen, ten laste van de huurder zijn;
  • Huurniveaus zijn in evenwicht met het economisch potentieel van elk project;
  • Gunstige liggingen vergemakkelijken de herbestemming van de panden: indien de huurovereenkomsten niet worden verlengd, kan Cofinimmo het herontwikkelingspotentieel van deze panden, voornamelijk als woningen, optimaal benutten.