Languages

Ons vastgoed

Zorgvastgoed

Portefeuille

Cofinimmo bezit een portefeuille van ongeveer 2,4 miljard EUR die over vijf landen is verspreid en die 197 gebouwen en meer dan 17.500 bedden telt. Zij is daarmee een van de belangrijkste investeerder in zorgvastgoed op het Europese vasteland.

Kerncijfers

  • Aandeel in de globale portefeuille: 56%
  • Reële waarde van de portefeuille: 2,4 miljard EUR
  • Bezettingsgraad: 99%
  • Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 16 jaar

Geografische uitsplitsing per land (in %)

* De bouw van een eerste woonzorgcentrum is onlangs begonnen in Vigo, Galicië (Spanje). Op 30.09.2019 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,1%.

De voornaamste voordelen van zorgvastgoed

  • Langetermijnhuurovereenkomsten met uitbaters: een vaste initiële looptijd van 27 jaar in België, 12 jaar in Frankrijk, 15 jaar in Nederland en 25 jaar in Duitsland;
  • De grote meerderheid van de huurovereenkomsten voorziet dat de onderhoudskosten, structurele kosten inbegrepen, ten laste van de huurder zijn;
  • Huurniveaus zijn in evenwicht met het economisch potentieel van elk project;
  • Gunstige liggingen vergemakkelijken de herbestemming van de panden: indien de huurovereenkomsten niet worden verlengd, kan Cofinimmo het herontwikkelingspotentieel van deze panden, voornamelijk als woningen, optimaal benutten.