Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

>1,3 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

< 10.000

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een woonzorgcentrum is begonnen in Vigo, Oleiros en Cartagena (Spanje). Op 30.06.2020 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,5%.

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

19 jaar