Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

1,4 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

10.500

Geografische uitsplitsing in %

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

19 jaar