Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

873 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

7 600

Geografische uitsplitsing in %

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

18 jaar