Languages

Aandeelhoudersinformatie

Bevoorrechte aandelen

Belangrijkste kenmerken van de bevoorrechte aandelen

  • Prioritair recht op een jaarlijks vast bruto dividend van 6,37 EUR per aandeel, begrensd tot dit bedrag;
  • Prioritair recht in geval van liquidatie op een uitkering gelijk aan de uitgifteprijs, begrensd tot dit bedrag;
  • Mogelijkheid voor de houder om zijn bevoorrechte aandelen te converteren in gewone aandelen;
  • Optie voor een derde partij aangewezen door Cofinimmo om de nog niet geconverteerde bevoorrechte aandelen vanaf hun 15de verjaardag van uitgifte terug te kopen.

Kapitaalsamenstelling

  2017 2016 2015 2014 2013
Aantal gewone aandelen 20 667 381 20 345 628  20 344 378 17 339 423 16 954 002
Aantal bevoorrechte aandelen 683 493 685 553  685 848 688 485 688 682
Totaal aantal aandelen 21 350 874 21 031 190  21 030 226 18 025 908 17 642 684

Conversie van de bevoorrechte aandelen

  • Conversieprocedure
  • Aanvraagformulier conversie

Bevoorrechte aandelen zijn converteerbaar in gewone aandelen. De omrekeningsratio is bepaald op één gewoon aandeel per bevoorrecht aandeel. De conversieperiodes lopen de laatste 10 dagen van elk kwartaal.

Verklaringen van aandelenconversies

  2017 2016 2015 2014 2013
Eerste conversieperiode
Tweede conversieperiode NVT
Derde conversieperiode
Vierde conversieperiode