Languages

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Door het meedelen van persoonsgegevens aan Cofinimmo (bijvoorbeeld naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer enz.) geeft u Cofinimmo de toelating om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Cofinimmo verwerkt uw persoonsgegevens om u te voorzien van de informatie of diensten die u heeft aangevraagd en waarvoor u ons van uw persoonlijke gegevens heeft overgemaakt (bv. het ontvangen van onze persberichten en onze jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen, het ontvangen van e- mail informatie over ons bedrijf, onze producten en onze diensten).

Cofinimmo kan uw persoonsgegevens aan een van haar filialen overmaken om een ​​van de bovenstaande doelen te bereiken.

U heeft het recht om een correctie van uw persoonsgegevens op te vragen en u kunt zich, te allen tijde, kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Uw aanvraag tot inzage en/of correctie van of bezwaarschrift tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens kan gericht worden aan info@cofinimmo.be. Indien u momenteel informatie over Cofinimmo ontvangt en dit niet langer wenst, kunt u afmelden via e-mail op info@cofinimmo.be.

Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Cofinimmo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Gebruik van cookies

Cookies zijn bestanden die onze server naar uw computer kan verzenden, zodat de computer tijdens uw sessie kan worden geïdentificeerd. Wij kunnen cookies gebruiken om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken.

De meeste browsers zijn georganiseerd om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zodanig organiseren dat u wordt geïnformeerd voordat uw computer de cookies opslaat.