Languages

Duurzaam ondernemen

Strategie

In onze duurzaamheidsstrategie verbinden we ons ertoe:

  1. deel te nemen aan een doordachte ontwikkeling van de steden om de leefomgeving van de burgers, meer bepaald van de huurders, te verbeteren door gemengde en maatschappelijke duurzame stadswijken te bevorderen;

  2. de energieprestaties en het comfortniveau van onze gebouwen te verbeteren en daarbij een ecologisch antwoord op lange termijn in te bouwen in de levenscyclus van onze gebouwen;

  3. duurzame ontwikkeling zo veel mogelijk toe te passen binnen de grenzen van de economische rendabiliteit, om financieel rendabel te zijn.

De middelen die wij hiervoor aanwenden zijn innovatie, investering en dialoog met onze stakeholders.

Onze duurzaamheidsstrategie is opgebouw rond verwerving en herontwikkeling (Development), nieuwbouw en renovatie (Project Management) en duurzaam beheer van de portefeuille (Property Management).

Onze activiteiten sluiten aan bij een ruimer kader en we stemmen onze strategie af op de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de Verenigde Naties in het vooruitzicht van 2030.

Strategy