Languages

Zorgvastgoed

Door de vergrijzing van de bevolking en veranderende levensstijlen verschijnen nieuwe behoeften op het vlak van huisvesting en gezondheidszorg voor ouderen en patiënten. Wij ondersteunen uitbaters van zorginstellingen in hun groei en helpen hen bij de renovatie en uitbreiding van hun instellingen om aldus tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige vraag naar huisvesting en verzorging.

Met een portefeuille van meer dan 1,8 miljard EUR, gespreid over 4 landen, die meer dan 160 gebouwen en meer dan 14 400 bedden telt, is Cofinimmo een van de belangrijke investeerders in zorgvastgoed op het Europese vasteland.

Eu map
Alle zorgvastgoed-activa

Raadpleeg hoofdstuk ‘’Vastgoedverslag’ in de volledige versie van ons Jaarlijks Financieel Verslag 2017

Aandeel in de globale portefeuille

49 %
Reële waarde van de portefeuille

1,8 miljard EUR
Bezettingsgraad


99 %
Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten
16 jaar