Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

100%

Reële waarde van de portefeuille

189 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 485

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11 jaar