Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99%

Reële waarde van de portefeuille

249 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

700

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

12 jaar