Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

> 99%

Reële waarde van de portefeuille

349 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

1100

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11 jaar