Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99,6%

Reële waarde van de portefeuille

351 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

1.100

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

10 jaar