Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99%

Reële waarde van de portefeuille

280 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

De bouw van een eerste woonzorgcentrum is onlangs begonnen in Vigo, Galicië (Spanje). Op 30.09.2019 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,1%.

Aantal bedden

> 750

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11 jaar