Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

> 99%

Reële waarde van de portefeuille

290 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een woonzorgcentrum is begonnen in Vigo, Oleiros en Cartagena (Spanje). Op 31.12.2019 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,5%.

Aantal bedden

> 800

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11 jaar