Languages

Belangrijkste feiten

Historisch overzicht

Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is oorspronkelijk een investeerder in kantoorvastgoed. Met het oog op de demografische trends, verplaatste Cofinimmo haar aandacht in 2005 naar zorgvastgoed met een diversificatie per land, uitbater en zorgspecialiteit.

Eind 2007 verwierf Cofinimmo een volledige portefeuille van cafés en restaurants in België en Nederland, tot dan in het bezit van Immobrew NV, een dochtervennootschap van AB InBev, en hernoemd tot Pubstone NV.

In december 2011 verwierf Cofinimmo een portefeuille van verzekeringsagentschappen in Frankrijk, verhuurd aan de groep MAAF, een dochtervennootschap van de Franse groep Covéa. Een nieuwe dochtervennootschap van Cofinimmo, Cofinimur I, verwierf deze portefeuille.

Na verscheidene jaren van intensieve prospectie in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, en met een eerste project in Spanje in 2019, is Cofinimmo nu een van de belangrijkste investeerders in zorgvastgoed op het Europese vasteland.

Tegenwoordig bestaat de totale portefeuille van Cofinimmo voor meer dan 59% uit zorgvastgoed.

1983: Oprichting
1994: Notering op de Beurs van Brussel
1996: Verkrijging van het REIT-statuut
2005: Diversificatie van de portefeuille. Eerste investering in het zorgvastgoed in België.
2007: Verwerving van een eerste vastgoed van distributienetten (sale en lease back met met AB InBev
2009-2011: Het zorgvastgoed tot één derde van de portefeuille gebracht
2013: Aanvang van de herbestemmingswerken van kantoorgebouwen naar wooneenheden
2014: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Duitsland. Het zorgvastgoedsegment in Nederland bereikt 90 miljoen EUR.
2015: Kapitaalverhoging voor een bedrag van 285,4 miljoen EUR
2016: Inaugurele uitgifte van 'Green & Social Bonds' - private plaatsing voor 55 miljoen EUR
2018: Kapitaalverhoging voor een bedrag van 155 miljoen EUR. 50 % van de totale portefeuille geïnvesteerd in zorgvastgoed.
2019: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Spanje