Languages

Informatie m.b.t. schuld

Looptijd van de schuld

Looptijd van de schuld op 19.11.2020 (in miljoen EUR)