Languages

Zorgvastgoed

Frankrijk

Reële waarde van de portefeuille

394 miljoen EUR

Bezettingsgraad

> 99%

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

>4.000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

3 jaar