Languages

Zorgvastgoed

Frankrijk

Reële waarde van de portefeuille

386 miljoen EUR

Bezettingsgraad

99%

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een eerste woonzorgcentrum is onlangs begonnen in Vigo, Galicië (Spanje). Op 30.09.2019 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,1%.

Aantal bedden

> 4.000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

4 jaar