Languages

Zorgvastgoed

Spanje

Spain Cofinimmo

Reële waarde van de portefeuille

20 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een woonzorgcentrum is begonnen in Vigo, Oleiros en Cartagena (Spanje). Op 31.03.2020 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,5%.

Spain Cofinimmo