Languages

Zorgvastgoed

Spanje

Spain Cofinimmo

Reële waarde van de portefeuille

56 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

400

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

30 jaar

Geografische uitsplitsing in %

Spain Cofinimmo