Languages

Zorgvastgoed

Spanje

Spain Cofinimmo

Reële waarde van de portefeuille

225 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

2.500

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

22 jaar

Geografische uitsplitsing in %

Spain Cofinimmo