Languages

Zorgvastgoed

Spanje

Spain Cofinimmo

Reële waarde van de portefeuille

3,4 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een eerste woonzorgcentrum is onlangs begonnen in Vigo, Galicië (Spanje). Op 30.09.2019 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,1%.

Spain Cofinimmo