Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

383 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 2 800

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

26 jaar