Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

491 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een eerste woonzorgcentrum is onlangs begonnen in Vigo, Galicië (Spanje). Op 30.09.2019 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,1%.

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

> 3.600

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

24 jaar