Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

538 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

3.900

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

23 jaar