Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

429 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

3.100

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

25 jaar