Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

715 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

5.000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

21 jaar