Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

332 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 2 300

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

26 jaar