Languages

Onze mensen

Diversiteit

Cofinimmo ontving aanvankelijk in 2010 het “Diversity Label” en werkt aan het behoud van haar inzet op dit vlak. Dit komt tot uiting op verschillende niveaus:

  • op het vlak van aanwerving, door een intersievere interactie met jongeren in het bijzonder;
  • op het vlak van personeelsbeheer, door een coaching- en opleidingsaanbod (zowel individueel als in teamverband);
  • op het vlak van externe positionering van de vennootschap, door de voortzetting van networkingacties en getuigenissen over diversiteit binnen ondernemingen.

Cofinimmo ontving in 2016 een hernieuwd “Diversity Label”. Bovendien moedigt zij de evolutie naar gendergelijkheid op alle niveaus van de vennootschap aan.

Zij steunt onder meer Women on Board, een vereniging die de aanwezigheid van vrouwen binnen de Raden van Bestuur promoot.

Personeelsbestand per leeftijdsgroep

Nationaliteit van de
medewerkers

Anciënniteit


Mannen / vrouwen - Uitvoerend Comité

Mannen / vrouwen - Raad van Bestuur

Mannen / vrouwen - Management