Languages

Aandeelhoudersinformatie

Dividenden

Verplichting tot dividenduitkering

GVVs zijn verplicht minstens 80% uit te keren van de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto meerwaarden op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering. De vermindering van de schuld tijdens het boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag.

Dividend

2019(7)Prognose 2018(6)Van 02.07.2018 tot 31.12.2018  2018(5)Van 01.01.2018 tot 01.07.2018 2018(4)Volledig jaar 2017 2016 2015(3)Van 12.05.2015 tot 31.12.2015 2015(2)Van 01.01.2015 tot 11.05.2015 2015(1)Volledig jaar
Aandelen
Bruto (in EUR) 5,60 2,76 2,74 5,50 5,50 3,54 1,96
Netto (in EUR) 3,92 1,93 1,92 3,85 3,85 2,58 1,43
Bevoorrechte aandelen
Bruto (in EUR) n.v.t. 6,37 6,37 6,37 6,37
Netto (in EUR) n.v.t. 4,459 4,459 4,459 4,65

Bank Degroof is aangesteld als hoofdbetaalagent voor houders van effecten in België.

Keuzedividend in aandelen

Sinds 2011 biedt de Raad van Bestuur haar aandeelhouders de keuze tussen het ontvangen van het dividend onder de vorm van:

  • nieuwe aandelen,
  • cash, of
  • een combinatie van beide betalingsmodaliteiten.
2018 2017 2016 2015 2014
Persbericht: Voorwaarden van het aanbod NVT NVT NVT
Informatiedocument NVT NVT NVT
Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur NVT NVT NVT
Bijzonder verslag van de Commissaris Revisor NVT NVT NVT
Vrijstelling van roerende voorheffing NVT NVT NVT NVT
Persbericht: Resultaat van het aanbod NVT NVT NVT

Roerende voorheffing

Op dividenden die door een GVV worden uitbetaald, wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast.

Bepaalde overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing voorzien een vermindering van dit tarief. Om deze vermindering te genieten, dient de dividendgerechtigde een officieel formulier 276 DIV-AUT ingevuld over te maken aan de NV Cofinimmo. Hij kan dit formulier uploaden via de website van de Federale Overheid Dienst Financiën.

Krachtens de Belgische wet kan een gedeeltelijke/volledige vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden worden verkregen door aandeelhouders die voldoen aan specifieke voorwaarden opgelegd door de wet. p>